Sinu tervisliku kodu partner

Visioon ja missioon

Meie visioon

Olla number üks tervisliku kodu tooteid pakkuv otsemüügi ettevõte maailmas, parandada meie partnerite ja klientide elukvaliteeti.

Meie missioon

Täita üle maailma asuvate Luxi partnerite unistused ja eesmärgid.

Seda tehes püüame olla ettevõte, kes täidab seitse järgnevat lubadust:

Püüame seada inimesed esikohale igas oma tegevuses. Paneme Luxi partnerid end tundma osana perekonnast, kes nendest hoolib ning kes tunneb siirast huvi nende ambitsioonide vastu isiklike unistuste elluviimisel. Pürgime Luxis alati partneritele antud lubadustest kinnipidamise suunas.

Arendame pidevalt innovaatilisi ja kõrgekvaliteetseid tervisliku kodu tooteid. Meie eesmärgiks on pakkuda oma kategoorias parimaid tooteid, mis pakuvad lahendusi tänastele väljakutsetele. Meie tooted parandavad kodust elukvaliteeti ning loovad puhta ning tervisliku keskkonna ka töökohal.

Personaalse sideme loomine Luxi partnerite ning Luxi klientide vahel on seatud meie strateegia keskpunktiks.
Püüdleme alati oma Luxi partnerite ning klientide usalduse saavutamise suunas, motiveerides neid tundma uhkust ja rõõmu Luxi tootemargi esindajaks olemisest.

Meie eesmärgiks on olla eelistatud äripartner ja tööandja esmaklassilistele otsemüügi professionaalidele ning otsemüügi eestvedajatele meie turgudel. Pakume personaalset karjääriplaani ning turu keskmisest kõrgemat tasu teenimise võimalust olenemata vanusest, soost, haridustasemest, usust või rassist. Pakume jätkuvat õppimisvõimalust ning mitmekultuurilist keskkonda jätkusuutliku edu ning personaalse arengu saavutamisel. Pürgime alati oma lubaduse täitmise suunas tagada meie Luxi partneritele “uhkus, tasu, eneseteostus ja lõbu”

Loome oma klientidele suurepärase väärtuse tagades eluaegse personaalse teeninduse hooldusküsimuste personaalse lahendamise teel. See sisaldab otsepostituse kontsepti, kliendisõbralikku kodust teostatavat kulutarvikute tellimist ning iga-aastast tasuta toote hooldusteenust.

Oleme üle maailma pühendunud pikaajaliste partnerlussuhete ülesehitamisele tootjate ning Luxi alliansi partneritega. Oma töötajatele, äripartneritele ning eraaktsionäridele tagame pikaajalise stabiilsuse müügis ning kasumlikkuses pühendudes alati lubatud plaanide, eelarvete ja eesmärkide täideviimisele oma parimate oskuste kohaselt.

Otsime pidevalt võimalusi ühiskonnale tagasi andmiseks, toetades juhtivaid heategevusorganisatsioone ning fokusseerides oma tähelepanu abivajavate laste aitamisele üle maailma. Hoolime meid ümbritsevast keskkonnast – oleme pühendunud pika elutsükliga toodete pakkumisele ning keskkonnasõbraliku puhastusviisi ja toiduvalmistamise edendamisele.